Partneři:
Görlich Meß- und Regeltechnik GmbH & CO.KG SI- special instruments Gesellschaft für Mess- Steuer und Regeltechnik mbH Thies Clima, the world of weather data.

Vítejte! Věnujeme se problematice měření průtoku kapalin a plynů.

Měření průtoku je jedním ze standardních úkolů v řadě oborů lidské činnosti. Zásadní dělení je na

Výchozím stavem pro měření průtoku je proudění daného média v určitém definovaném profilu. Kapaliny těžší než vzduch mohou proudit v otevřených korytech, nebo kanálech s volnou hladinou, nebo v uzavřených, ne zcela zaplněných potrubích. Pro tyto aplikace nabízíme čidla pro měření rychlosti proudění v kombinaci s čidly pro stanovení výšky hladiny. Signál z obou čidel je zpracován a vyhodnocován na digitální jednotce.
V případech, kdy proudící kapalina zcela vyplní profil kterým protéká, je zpravidla pro stanovení průtoku postačující údaj o rychlosti proudění.
Měření průtoku u plynů je vázáno vždy na plný profil.

Samostatnou kategorií je proudění kapalin i plynů v přírodě, kde není vázáno na určitý profil. U proudění větru, nebo vody v mořích, nebo nádržích se měří jeho rychlost a směr, případně další doplňující fyzikální veličiny (teplota, tlak).